Małe obiekty

Wśród naszych produktów znajdują się również podesty, podjazdy dla niepełnosprawnych,  pomosty, słupy reklamowe, garaże, zadaszenia stacji paliw, parkingów samochodowych, wjazdy do garażu. Produkcja tychże odbywa się zgodnie z dostarczoną dokumentacją i wymogami Zleceniodawcy.